Privacy

 

Bvba Hildebrand hecht belang aan Uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze webshop beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om U op de hoogte te houden van onze producten.

De gebruiker kan zich, kostenloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hij of zij kan zich dan richten tot Bvba Hildebrand, Van Putlei 53, 2018 Antwerpen, info@het-wijn-winkeltje.be.

 

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

 

Conform de wet inzake de verwerking van persoonsgegevens, die dateert van 8 december 1992, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en op een eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

Mits een bewijs van identiteit (kopie van de identiteitskaart) kan U via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bvba Hildebrand, Van Putlei 53, 2018 Antwerpen, info@het-wijn-winkeltje.be, gratis een schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kan U eveneens vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Bvba Hildebrand kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals Uw browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat U gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs U naar www.het-wijn-winkeltje.be bent gekomen of waarlangs U die verlaat.

Dit maakt het voor ons mogelijk om www.het-wijn-winkeltje.be permanent te optimaliseren voor onze gebruikers.